BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

1.1.1 Pagkakaiba ng mga wika

leave a comment »

1.1.2 Ipaliwanag ang mekanismo ng pagkakaiba-iba ng mga wika ng tao. Magbigay ng ilang halimbawa ng pagkakaiba sa gramar ng Ingles at Filipino.

Sa sagot, banggitin ang mga parametrong pang-unibersal at ang papel na ginagampanan ng mga ito sa pagkakaiba-iba ng mga wika.

Written by Resty Cena

August 30, 2011 at 6:07 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: