BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

1.10.2 Tungkulin ng mga komponento ng wika

leave a comment »

1.10.2 Sa modelo ng wika ayon sa generative grammar, ipaliiwanag ang tungkulin ng mga komponentong sintaktika, ponetiko at semantiko.

Written by Resty Cena

August 31, 2011 at 4:12 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: