BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

1.4.1 Asumpsyon ng mga eksperimento tungkol sa pagiging katutubo ng balarilang pang-unibersal

leave a comment »

1.4.1 Ano ang asumpsyon ng mga eksperimento, tulad ng mga eksperimento nina Crain & Thronton (1998), tungkol sa pagiging katutubo ng balarilang pang-unibersal? Ok sa iyo ang asumpsyon?

Written by Resty Cena

August 30, 2011 at 7:07 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: