BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

4.4 Pariralang Kapangngalanin Bilang Hating-NP

leave a comment »

4.4 Pariralang Kapangngalanin Bilang Hating-NP

1. Ano ang kakulangan ng dulog na ang pariralang kapangngalanin ay may isang maliit na pariralang nP?
2. Ano ang kakulangan ng dulog na ang pariralang kapangngalanin ay isang nakaaloob na IP?
3. Sa pariralang kapangngalanin, bakit ang tinatanggap na anyo ng tagagawa ay ni Ben at hindi si Ben?
4. Ano ang katibayan ng dulog na ang pariralang kapangngalanin ay isang CP?

Pagsasanay
1. Tinatanggap ba ang mga halaw na pangngalanin sa ibaba? Anong pangbalangkas na katangian kaya ang dahilan ng hindi pagtanggap?
a. ?ang kay Ben [na pagbili ng Tatay ng basi kay Ben]
b. ?ang sa basi [na pagbili ni Ben sa basi sa tindahan]
c. ?ang sa tindahan [na pagbili ni Ben ng basi sa tindahan]
d. ?ang para sa Nanay [na pagbili ni Ben ng basi para sa Nanay]

2. Kung hindi tinatanggap ang b–e sa ibaba, magpaliwanag.
a. ang paglaki ng tiyan ni Ben
b. ?ang kay Ben [na paglaki ng tiyan ni Ben]
c. ?ang tiyan [na paglaki ng tiyan ni Ben]
d. ?ang tiyan ni Ben [na paglaki ng tiyan ni Ben]
e. ?ang tiyan kay Ben [na paglaki ng tiyan ni Ben]

3. Maaari kayang ang pangungusap na pandamdam, halimbawa, ang mga pangungusap sa ibaba, ay kayariang pariralang pangngalanin? Pangatwiranan.
a. Ang bait ni Ben sa anak.
b. Ang takbo ni Ben sa tindahan.

Ilang parirala na maaaring makatulong sa inyong pag-iisip:
a. *ang kay Ben [na bait ni Ben sa anak]
b. *ang kay Ben [na takbo ni Ben sa tindahan]
c. ang kay Ben [na libro ni Ben]
d. ?ang pagbait ni Ben sa anak (ay ikinasiya ng kaniyang asawa)
e. ?ang kay Ben na pagbait sa anak (ay ikinasiya ng kaniyang asawa)
f. ang kabaitan ni Ben sa anak
g. ?ang kay Ben [na kabaitan sa anak]

4. Parehong hindi tinatanggap ang d at e sa ibaba. Bakit kaya higit na matindi ang pagtanggi sa e kaysa sa d?
a. ang pagpirma ni Ben sa kasulatan
b. ang kay Ben na pagpirma sa kasulatan
c. ang bilis ng pagpirma ni Ben sa kasulatan
d. *ang bilis ng kay Ben na pagpirma sa kasulatan
e. **ang kay Ben na bilis ng pagpirma sa kasulatan

5. Pangatwiranan, kahit hindi ka kumbinsido, na ang pariralang mabilis na sundalo sa ang [CP mabilis na sundalo] ay isa ring CP.

Advertisements

Written by Resty Cena

Oktubre 10, 2011 Sa 3:42 hapon

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: