BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

2.2.1 Ano-ano ang mga tanda ng pangbalangkas na kaalaman sa sariling wika ng isang taal na tagapagsalita?

with one comment

Written by Resty Cena

September 2, 2011 at 9:59 pm

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. puwede po ba kayong magbigay ng halimbawa?

    rochele malabanan

    August 27, 2012 at 4:29 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: