BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

2.5.9 Sa ikatlong paglalahad ng kahigpitan, bakit binago ang pangalan ng kahigpitan? Sa puntong ito, ano ang kabutihang naidulot nito?

leave a comment »

Written by Resty Cena

September 2, 2011 at 10:36 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: