BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

2.6.1 Bakit hindi na kailangang bihagin sa bilang isang tuntuning pang-Filipino ang naobserbahang kahigpitan sa paglipat?

leave a comment »

Sa bandang huli, natuklasan na hindi na pala kailangang bihagin sa sarili nitong paglalahad ang naobserbahang mga datos. Bakit? Kung hindi isasama ang kalahatnan sa balarila ng Filipino, ano ang pipigil sa  balarila ng Filipino na ilipat ang mga kaganapan sa unahan o kaliwa ng ulo nito?

Written by Resty Cena

September 2, 2011 at 10:37 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: