BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

4.2 Paraan sa Pandiwa

leave a comment »

4.2 Paraan sa Pandiwa

1. Ano ang motibasyon, at  sang-ayon ba kayo sa motibasyon, na ihiwalay sa VP ang paraan at bigyan ito ng sariling balangkas (na vP)?
2. Bukod sa mga panlaping pa-, ka-, -ki-, -si-, -ti-, at -an, ano pang banghay sa pandiwa ang maituturing na may tungkuling maghayag ng pagkakagawa ng aksyon?

Written by Resty Cena

October 10, 2011 at 2:35 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: