BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

Nilalaman

with 2 comments

PAUNANG SALITA
1 PARIRALA
1.1 Kategoryang Pangsintaktika
1.2 Balangkas ng Parirala
1.3 Pagmamarka ng Balangkas
. Sangahan
. Markadong Panaklong
. Ulo, Layon, at Pantiyak
. Paglawak ng Parirala
1.4 Sunuran ng mga Sangkap ng Parirala
1.5 Gabay sa Pagsusuri
2 PARIRALANG PANG-UKOL
2.1 Pang-ukol
. Kaangkinan ng Pang-ukol
2.2 Pariralang Pang-ukol
2.2 Balangkas ng Pariralang Pang-ukol
. Sunuran ng mga Sangkap ng Pariralang Pang-ukol
2.3 Paglalagom
3 PARIRALANG PANTAKDA
3.1 Pantakda
. Mga Uri ng Pantakda
. Posisyon ng Pantakda
. Sunuran ng mga Pantakda
. Pantakda at Mga Pang-angkop
3.2 Pariralang Pantakda
. Ulo ng Pariralang Pantakda
. Layon ng Pantakda
. Pantiyak ng Pantakda
. Ulilang Pantakda
3.3 Balangkas ng Pariralang Pantakda
. Sunuran ng mga Pantakda
. Sunuran ng mga Sangkap ng Pariralang Pantakda
3.4 Paglalagom
4 PARIRALANG PANDIWA
4.1 Mga Bahagi ng Salitang Pandiwa
. Ugat ng Pandiwa
. Tinig ng Pandiwa
4.2 Balangkas ng mga Sangkap ng Pandiwa
. Pariralang Pandiwa (VP)
. Pariralang Paraan (vP)
. Pariralang Panahon (AspP)
. Pariralang Tinig (IP)
4.3 Pariralang Pandiwa bilang Panturing
4.4 Balangkas-Argumento ng Pandiwa
. Ubod- at Gilid-Argumento
. Pagmamarka ng mga Argumento ng Pandiwa
. Katransitibuhan
. Sangahan ng mga Argumento
. Sunuran ng mga Sangkap ng Pariralang Pandiwa
4.5 Paglalagom
5 PARIRALANG PANG-URI
5.1 Pang-uri
5.2 Mga Sangkap ng Salitang Pang-uri
. Kapang-urian
. Kailanan
. Kaantasan
. Kasukdulan
. Kasidhian
. Katamtamang Katangian
. Paraan sa Pang-uri?
. Sunuran ng mga Panlapi sa Pang-uri
. Kaganapan ng Pariralang Pang-uri
. Pantiyak ng Pang-uri
5.3 Balangkas ng Pariralang Pang-uri
. Ulo at mga Pangkayariang Sangkap
. Pangpang-uri
. Hambingan
. Kasukdulan
. Kasidhian
. Kailanan
. Pantiyak ng Pariralang Pang-uri
5.4 Pariralang Pang-uri bilang Panturing
. Sunuran ng mga Sangkap ng Pariralang Pang-uri
5.5 Paglalagom
6 PARIRALANG PANGNGALAN
6.1 Ulo ng Pariralang Pangngalan
. Payak na Ulo ng Pariralang Pangngalan
. Halaw na Pangngalan bilang Ulo
. Kaganapan ng Pariralang Pangngalan
. Pantiyak ng Pariralang Pangngalan
. Pangngalan?
6.3 Kailanan ng Pangngalan
. Kasunduan sa Bilang ng Pang-uri at Pangngalan
. Kung Pandiwa ang Panturing
. Kailanan ng Pang-uri sa Pandamdam
. Kailanan ng Pantakda at Pangngalang Panao
6.4 Balangkas ng Pariralang Pangngalan
. Sunuran ng mga Sangkap ng Pariralang Pangngalan
6.5 Paglalagom
7 PARIRALANG PANG-ABAY
7.1 Pang-abay
. Panagano bilang Pang-abay
. Mga Halaw na Pang-abay
7.2 Pariralang Pang-abay
7.3 Balangkas ng Pariralang Pang-abay
7.4 Paglawak ng Pariralang Pang-abay
. Sunuran ng mga Sangkap ng Pariralang Pang-abay
7.5 Paglalagom
8 SUGNAY
8.1 Prototipikong Sugnay
8.2 Saan Galing ang Simuno?
8.3 Mga Sugnay na Walang Simuno
. Sugnay na Pandiwain na Walang Tinig
. Sugnay na Pang-uriin na Walang Pangpang-uri
. Sugnay na Pandamdam
. Sugnay na Palso ang Pandiwa
. Sugnay na Pangkalikasan at Pangpanahon
. Sugnay na Pangmayroon
. Sugnay na may Ulong Pangngalanin
8.4 Balangkas ng Sugnay
. Sugnay na Pandiwain: Intransitibo
. Sugnay na Pang-uriin
. Sugnay na Pandiwain: Transitibo
. Mga Sugnay na Walang Simuno
8.5 Panaguring Di-Pandiwaiin o Di-Pang-uriin
8.6 Paglalagom
9 PANGUNGUSAP
9.1 Pangungusap bilang Parirala
. Pangganap ng Pangungusap na Panlabas
. Simuno ng Mahugnayang Pangungusap
9. 2 Balangkas ng Pariralang Pangkaganapan
. Pangungusap bilang Layon
. Pangungusap bilang Simuno
. Sugnay na Panlabas bilang CP
9.3 Sa Kaliwang Gilid ng CP
. Pariralang Puwersa
. Pariralang Paksa
. Pariralang Tampok
. Pariralang Kahanggahan
9.5 Paglalagom
10 NEGASYON
10.1  Negasyon ng Pangungusap
. Pagsalungat
. Pagbawal
10.2 Negasyon ng Sangkap ng Pangungusap
. Negasyon ng Obliko
. Negasyong Naghahambing
. Kongklusyon
. Mga Sangkap na Hindi Masasalungat
10.3 Dobleng Negasyon
10.4 Balangkas ng Kayariang Negasyon
. Balangkas ng Pangungusap na Negasyon
. Balangkas ng Pariralang Pasalungat
10.5 Paglalagom
11 TANONG
11.1 Sangkap-Tanong
. Simuno-Tanong
. Sabit-Tanong
. Panaguri-Tanong
11.2 Maramihang Tanong
11.3 Oo/hindi-tanong
. Takda-Tanong
11.4 Posisyon ng ba sa Pangungusap
11.5 Nakapaloob na Tanong
11.6 Balangkas ng Tanong
. Balangkas ng Simuno-Tanong
. Balangkas ng Sabit-Tanong
. Balangkas ng Tanong Oo/Hindi
11.7 Paglalagom
12 PAGPAPALOOB NG SUGNAY
12.1 Relatibisasyon
. Balangkas ng Kayariang Relatibo
12.2 Komplementasyon
. Balangkas ng Kayariang Komplementasyon
12.3 Nominalisasyon
. Nominalisasyon ng Pandiwa
. Nominalisasyon ng Pang-uri at Pang-abay
. Ilan pang Obserbasyon
. Balangkas ng Nominalisasyon
12.4 Adberbyalisasyon
12.5 Pangalawang Panaguri
. Panaguring Depiktibo
. Balangkas ng Depiktibo
. Panaguring Resultatibo
. Balangkas ng Resultatibo
12.6 Sunurang Pandiwa
12.7 Kayariang Pasanhi
12.7 Paglalagom
13 ILAN PANG MGA KAYARIAN
13.1 Paglipat ng Sangkap
. Pagtampok
. Pagpaksa
. Pagtuon
. Paglutang ng Pantakal
. Pagtaas
. Paglipat ng Sangkap sa Kanan
13.2 Pagkaltas ng Sangkap
. Pagkaltas sa Mahugnayang Sangkap
. Pagpulak ng Sugnay
Pag-uka
13.4 Ang Ayos ng mga Paningit
. Paningit na Panghalip na Panao
. Paningit na Partikulo
. Pag-akyat ng Paningit
13.5 Ugnayan ng mga Pangngalanin
. Pagtatali ng mga Pangngalanin
13.6 Paglalagom
14 KONGKLUSYON
KATAWAGAN
SANGGUNIAN
TUMBASANG INGLES-FILIPINO NG MGA KATAWAGAN
MGA DAGLAT
Advertisements

Written by Resty Cena

Setyembre 24, 2011 Sa 5:07 umaga

2 Tugon

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] The task is easier than it may appear to be. The Tagalog side is all laid out in the book “Gramatikang Filipino: Kayarian.” Since Philippine languages are similar in many ways — in word order, argument structure, phrase structure, modification, clause combining, and so forth — I expect the task to mainly involve methodically and systematically generating comparable constructions in your language using the survey-type questionnaire that I am preparing, based on the table of contents of the Kayarian book. See the Tagalog table of contents here. […]

  2. useful

    mika

    Hunyo 28, 2012 at 12:33 hapon


Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: