BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

Kabanata 2. Pagsusuri ng Balangkas

leave a comment »

Layunin ng Kabanata
Akayin ang mag-aaral para magkaroon ng karanasan sa pagsusuri at pagbuo ng kalahatnan tungkol sa kaangkinan ng  wika.

2.1 Kakayahan at Katuparang Pangwika
2.1.1 Datos ng pagsusuri

2.2 Kaalaman ng Tagapagsalita sa Sariling Wika
2.2.1 Ano-ano ang mga tanda ng pangbalangkas na kaalaman sa sariling wika ng isang taal na tagapagsalita?
2.2.2 Magbigay ng isang halimbawa ng kasunduan ng dalawang sangkap ng pangungusap.
2.2.3 Magbigay ng ilang halimbawa ng isang balangkas na maraming kahulugan (ambiguous).
2.2.4 Magbigay ng ilang halimbawa ng mga pangungusap na magkaiba ang pang-ibabaw na balangkas (surface structure) pero magkapareho ng kahulugan.

2.3 Pagpili ng Paksa
2.3.1 Ano ang mga katangian ng isang paksa na mainam saliksikin?
2.3.2 Isang tribo ang bagong tuklas; sinasalita nila “kakaibang” wika. Umimbento ng naiiba pero posibleng mga katangian ng kanilang wika.
2.3.3 Ano ang mga posibleng dahilan para muling saliksikin ang isang paksa na nasaliksik na?
2.3.4 Magbigay ng isang paksa tungkol sa balarila ng Filipino na gusto mong saliksikin. Bakit mainam itong saliksikin?

2.4 Pagsasaad ng Paliwanag
2.4.1 Sa anong mga pangbalangkas na katangian ibabatay ang pagsasaad ng pangsintaktikang tuntunin o paliwanag?

2.5 Katibayan
2.5.1 Muli, ano ang layon ng pananaliksik na pangsintaktika “syntactic analysis”?
2.5.2 Ipaliwanag ang dalawang uri ng paghuhusga ng mga tagapagsalita sa mga pangungusap na pinagkukunan ng mga datos sa pananaliksik na pangsintaktika.
2.5.3 Ipaliwanag kung bakit pamamaraang eksperimental “experimental method” ang pananaliksik na pangsintaktika.
2.5.4 Pagpatutuo at pagpabulaan sa isang tuntunin
2.5.5 Isang paraan ng pagpabulaan sa kontra-halimbawa
2.5.6 Depinisyon ng “ubod argumento”
2.5.7 Anong paraan o estratehya ang ginamit para maisama sa Kahigpitan sa Tampok (ikalawang bersyon)  ang “Sa Sabado iinom ng basi si Ben”.
2.5.8 Pagkatapos maitatag ang Kahigpitan sa Tampok batay sa pandiwa, anong estratehya ang ginamit para lalong pang mapalakas ang kahigpitan? Nagtagumpay ba?
2.5.9 Sa ikatlong paglalahad ng kahigpitan, bakit binago ang pangalan ng kahigpitan? Sa puntong ito, ano ang kabutihang naidulot nito?

2.6 Halimbawa ng Pagsusuri
2.6.1 Bakit hindi na kailangang bihagin sa bilang isang tuntuning pang-Filipino ang naobserbahang kahigpitan sa paglipat?
2.6.2 Sa mga pagkakataong kailangang talagang ilipat ang kaganapan sa kaliwa ng ulo, ano ang estratehya ng balarila para magtagumpay ito at maigalang pa rin ang tuntunin o prinsipyo?
2.6.3 Paano ipapaliwanag na tinatanggap ang paglipat ng kaganapang niya sa kaliwa ng ulo nito sa Hindi niya binili ang basi?

2.7 Kabalarilaan at Pagkamaintindihin
2.7.1 Magbigay ng isang pangungusap na hindi lumalabag sa ano mang tuntunin ng balarila ng Filipino, pero hindi madaling intindihin, at isang pangungusap na lumalabag sa isang tuntunin ng balarila pero naiintindihan ang ibig sabihin.

2.8 Hanggahan ng Paliwanag
2.8.1 Paano malalaman na nasapit na ang kakayahan ng isang teorya na magbigay ng paliwanag?

Advertisements

Written by Resty Cena

Agosto 30, 2011 Sa 4:45 umaga

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: