BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

Kabanata 4. Hating-Katudlaan

with one comment

Layunin ng Kabanata

Ang ulo ng isang parirala ay maaaring may mahigit sa isang sangkap, na may sari-sariling tungkuling pangbalangkas. Isang halimbawa ang pandiwa, na, bukod sa salitang ugat, ay may tatlo pang bahagi: tinig, panahon, at paraan. Sa kabanatang ito, pipinuhin natin ang pagkakatilad sa pandiwa, at paghihiwa-hiwalayin natin ang mga bahagi ng ulo ng pangungusap mismo.

4.1 Mga Bahagi ng Pandiwa
4.2 Paraan sa Pandiwa
4.3 Suring Hating VP (Verb Phrase)
4.3.1 Katibayan sa Suring-hati
4.3.2 Lahat ng Gawa ay may Paraan?
4.3.3 Pandiwang may Mahigit sa Isang Paraan
4.3.4 Pandiwang may Tatlong Paraan
4.4 Pariralang Kapangngalanin Bilang Hating NP (Noun Phrase)
4.5 Hating CP (Complement Phrase)

Written by Resty Cena

August 30, 2011 at 4:53 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Resty Cena

    October 10, 2011 at 2:25 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: