BALANGKAS, ATBP.

Samot-sari tungkol sa balangkas ng kahit ano, at kung ano-ano pa

“May” at “Mayroon”

leave a comment »

Ipaliwanag kung bakit tinatanggap ang (1), pero hindi ang (2).

1. Mayroon bang basi si Ben?
2. *May bang basi si Ben?

Written by Resty Cena

August 30, 2011 at 3:54 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: